Psychotherapeut

Psychotherapeut – is een behandelaar die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben helpt. Psychotherapeut past de psychologische behandelingsmethodes door middel van verbale en niet-verbale communicatie toe. De patiënten wenden zich bij een psychotherapeut in geval van psychische stornissen of als ze hun geestelijk leven beter willen kennen.