Plastisch chirurg

Plastisch chirurg – is een arts die het uiterlijk op estetisch en/of functioneel oogpunt aanpast. Plastische chirurgen voeren verschillende operaties uit: van correctie van estetische verminkingen van het lichaam tot ingewikkelde reconstructieve operaties na ongelukken of kanker.