Klinisch geneticus

Genetici – artsen genetici diagnosticeren en behandelen erfelijke ziekten, genetische syndromen, ze geven advies over erfelijkheid daarvan. Genetici geven advies aan zwangere vrouwen op gebied van risico van erfelijke ziekten, eventuele misvormingen van ongeboren vrucht. Na uiteenlopend onderzoek mogen de artsen de morbiditeit van nakomelingen formuleren, een advies omtrent gezinsplanning geven.