Internist

Internist – is een arts die in een ziekenhuis werkt, diagnoses stelt en behandeling voorschrijft aan patiënten die aan inwendige ziekten lijden. Deze artsen geven advies over interdisciplinaire kwesties en verwijzen naar de artsen-specialisten.