Allergoloog

Allergologen - Klinische immunologen -  zijn artsen die zich met allergie bezighouden. Dit betreft zowel diagnostiek als behandeling van de allergie. De patiënten wenden zich bij allergologen i.v.m. allergische reacties. Allergologen streven – naar de vaststelling van allergenen door middel van bijzondere methodes van allergologische diagnostiek.  Allergologen: voeren de volgende onderzoeken uit: rhinoscopie, huidmonsters, huidbiopsie, provocatieve monsters, allergische monsters.